– Để tải bản cài đặt của Kaspersky Tiếng Việt, bạn bấm vào đường dẫn “Download”. Khi cửa sổ được mở, chọn “Tải Xuống”, sau đó chọn vị trí thuận tiện để lưu file, ví dụ như Desktop.

– Mặc định tất cả các sản phẩm của Kaspersky đều cho phép dùng thử trong thời gian 01 tháng.

– Đối với khách hàng đang sử dụng phần mềm Kaspersky phiên bản cũ, chỉ cần tải phiên bản mới nhất tại trang này về và cài đè lên để được nâng cấp lên phiên bản mới miễn phí.

* BẢN CÀI ĐẶT KASPERSKY 2020
Kaspersky Internet Security                                                                                          
Kaspersky Anti-Virus
Kaspersky Internet Security For Mac
Kaspersky Internet Security cho Android DOWNLOAD